Ali poznate koga, ki ima Aspergerjev sindrom oziroma avtizem? Čeprav je slednji precej znan, pa velika večina ljudi vseeno ne bi nujno prepoznala človeka, ki ima težave z njim, saj so simptomi, s katerimi se kaže, lahko zelo raznoliki in pri vsakem posamezniku celo nekoliko drugačni. Zato diagnoze ni lahko postaviti oziroma običajno traja znatno dolgo, da se postavi pravilna diagnoza, ki je za ustrezno obravnavo takšne osebe gotovo zelo pomembna.

Simptomi niso pri vseh posameznikih enaki

Aspergerejev sindrom je ena od oblik avtizma oziroma motenj avtističnega spektra. Pogosto ni vedno opazen na prvi pogled, saj takšni posamezniki nimajo težav z govorom ali drugih vidnih znakov, ki bi kazali na takšno diagnozo. Pri nekaterih posameznikih s to diagnozo simptomi so sicer simptomi lahko zelo izraziti, a običajno niso vidni na prvi pogled in se kažejo le na določenih področjih. Predvsem pa se je treba zavedati, da simptomi niso pri vseh posameznikih enaki, kar pomeni, da se ta sindrom kaže na zelo različne načine. Tega se na srečo vedno bolj zavedajo tudi zdravniki, ki že ob vsakem sumu na takšno diagnozo opravijo vsa potrebna testiranja in ugotovijo, kje se skriva vzrok težav.

Uspešni posamezniki, ki imajo Aspergerjev sindrom

Čeprav diagnoza Aspergerjev sindrom ni lahka in se morajo posamezniki, ki ga imajo, soočati z različnimi težavami, enako pa velja tudi za njihove bližnje in okolico, pa to še ne pomeni, da v večini primerov takšni posamezniki niso sposobni samostojnega življenja in dela. Tudi takšni posamezniki tako lahko postanejo v življenju uspešni, vendar pa je pomembno, da se že v otroštvu oziroma v mladosti naučijo, kako živeti s svojo diagnozo in kako poskrbeti, da jih bodo njihovi morebitni primanjkljaji čim manj ovirali.

Običajno gre predvsem za primanjkljaje na področju socialnih stikov, odnosov in komunikacije z drugimi, kar pa se z nekaterimi metodami v večini primerov da uspešno premagati oziroma vsaj omiliti. Pri tem so zelo pomembni njihovi starši in nasploh vsi, s katerimi pridejo v stik, ki jih lahko ne le učijo pravilnih metod in tehnik, temveč predvsem nudijo ustrezno podporo in pomoč, ki je za takšne osebe bistvenega pomena. Predvsem pa je pomembno, da se takšne posameznike usmerja na področja, na katerih so močni in jih obvladajo. Pogosto so namreč na določenih področjih celo boljši od svojih vrstnikov, saj so zelo inteligentni, zato imajo v sebi gotovo potencial za uspešno življenje.